Sample Image
— szepnęła — jakże się to wszystko plącze.
Cierpienie, które malowało się na jej obliczu, zdradzało swemi rysami ogromny despotyzm tej natury.
Nie ścieśniło go, nie kurczyło niem, tylko uderzyło krwią do głowy, krwią wzburzonego organizmu, któremu się nie działo podług jego woli.
Plątało się jej wszystko.
Gdyby Edward był się zechciał ożenić z panną Trzeczunowiczówną, ormianką, urodzoną z Turnównej, spowinowaconą od pół wieku z całą lwowską arystokracya, jak była
ułożyła, to byłby wziął na stół trzykroćstotysięcy guldenów. Te trzykroć byłyby wystarczyły na spłatę siostry.
O tę zaś siostrę, gdyby miała gotówką trzykroć a nie w ziemi zaniedbanej od lat, starałby się książe Głuski, syn wielkiej księżnej.
Tak była to ułożyła.
Ze się to uda, zapewniła ją przecież była Zabanowska, powiernica księżnej, arka przymierza wszystkich lwowskich tajemnic. Ba! zapewniła ?
Ona jej insynuowała ten projekt, który od dnia powzięcia go, nie dawał jej zaznać spokoju.
A tu Edward nie myślał wziąć sobie do serca tych planów, nie pojmował ich
doniosłości. Zdawał się nie rozumieć pewnych poświęceń dla pozycyi.
Bo przecież byłoby to zdobyć nie lada pozycyę, spokrewniając się z Głuskimi.
Ona od dawna, od śmierci męża, nie będąc nigdy ani piękną, ani światową, ani bogatą, czuła się zepchniętą na niższe kondygnacye tych schodów, jakimi jest wielki świat.
— Cierpiała na tem szalennie w swej salonowej próżności, wypełniającej jedynie całą jej realną naturę.
Cóżby to było dla niej ożenić syna z Trzeczunowiczówną, wydać córkę za Głuskiego. Byłoby to połączenie się z całą arystokracya rodu i znaczenia wschodniej Galicyi.
Głuscy byli Głuskimi, a stary Trzeczunowicz, łatwo być może, będzie i namiestnikiem.
Plan ten wykarmiła, przygotowała. Z Trzeczunowieżami była "_au mieux".


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>