Sample Image
Układała marjaże, godziła, prezentowała, wyrabiała zaproszenia, wprowadzała w świat sieroty, matkowała pannom w czasie chorób ich matek itd. Czego ona nie robiła?
A umiała być dobrze nawet z domami, które były sobie wrogimi.
Przeto od Appelsteinów z obiadu szła do
Poryckich na herbatę, a nikt nigdy nie wyłapał jej na popełnieniu nietaktu, czy zdradzeniu jednego z sojuszów, jakie miała w różnych
celach z wszystkimi domami.
Żyła jak student, nie prowadząc u siebie kuchni, zbytecznej jak mówiła wobec tego, że codzień miała trzy proszone obiady, a raz tylko jeden w lecie, od dwudziestu lat pamiętała,
w sezonie największych upałów, musiała sobie kazać przynieść obiad z restauracyi.
Zdrowie miała nadzwyczajne.
Bajeczne kursa odbywała pieszo zimą i latem, jeśli nie spotkała po drodze jakiejś z przyjaciółek, które ją do swego powozu zazwyczaj zabierały.
Ta siła w nogach, bo o dziesiątej rano wybiegała od siebie, by nie wrócić często aż w nocy, tem więcej jeśli nie potrzebowała przebierać się na obiad lub wieczór, imponowała
hrabiemu Juliuszowi.
Cytowano jego drugie bon mot.
Gdy raz we Lwowie zdarzył się jakiś skandal w małżeństwie Szkatulskich i towarzystwo podzieliło się na dwa obozy, Zabanowska od razu ustanowiła się pośrednikiem.
Biegała wtedy tak wiele, iż hrabia Juliusz, zagadnięty na jakimś wieczorze, kogo w ciągu
dnia widział, odparł: "Nikogo, tylko Zabanowską. Zmalała o dwa cale". "Jakto? Co?
" — wykrzyknięto ze wszech stron.
"No — odparł hrabia ze swą anegdotyczną powagą, podnoszącą każdy dowcip — w interesie tych Szkatalskich, uchodziła sobie nóg ze dwa cale najmniej".
Tak żyjąc, nie potrzebowała być bogatą, by wytrzymać stałe obcowanie tylko z majętnymi ludźmi.
Wprawdzie żaden lokaj nie pamiętał, aby mu dała napiwek, ale też nikt sobie nie przypominał, by czego odeń żądała.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>